https://sites.google.com/a/loei1.go.th/cc-banpakchum-loei1-go-th/ita/ita2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  • แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563     แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางโรงเรียนชุมชน้านปากชมจะทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเข ...
    ส่ง 22 มิ.ย. 2563 23:58 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม
  • มอบพัดลมจำนวน 20 ตัว โดยคุณบรรหารและคุณวิมล ทุ่มกำ     โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โดยท่าน ผอ.สมบัติ ยศปัญญาและคณะครู ขอขอบคุณ คุณบรรหาร ทุ่มก่ำ และคุณวิมล ทุ่มก่ำ ได้มอบพัดลมจำนวน ๒๐ ตัว ...
    ส่ง 17 มิ.ย. 2563 02:01 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น